PANELİ KAPAT
Star Royal. Tarih burada.

IĞDIR TARİHİ

Iğdır’da yapılan çeşitli arkeolojik çalışmalar sonucunda, Iğdır bölgesine ilk yerleşen kavimin Orta Asya'dan M.Ö. 4000 tarihinde gelen Hurriler olduğu tespit edilmiştir. Hurrileri sırasıyla Mittaniler, Hititler, Asurlular, Kimmerler, Medler, Persler, Sümerliler ve Subailer gibi kavimler izlemiştir. Asyanik adı altında isimlendirilen bu toplulukla birlikte gelen diğer kavimler önce insanlık açısından önemli olan bir takım madenleri ve yazıyı keşfetmişlerdir.


Bölge 646 yılında Müslüman Arapların, 1064 yılında da Selçuklu Birliklerinin hakimiyetine geçmiştir. Bu devirden sonra birçok Türk Boyu'nun yerleştiği Iğdır ve çevresi Osmanlı Devleti'nin kurucusuları olan Kayı'lara da yurt olmuştur. Iğdır adını, Oğuz Kağan'ın en küçük oğlu Deniz Alphan'ın en büyük oğlu Iğdır Bey'den almıştır.


Ermeni işgalinde bulunan il Kazım Karabekir komutasındaki ordu tarafından 14 Kasım 1920 tarihinde kurtarılarak anavatan topraklarına katılmıştır.


Şehir 1922 yılından 1927 yılına kadar beyazıt ilçesine bağlıyken, 1927 ile 1934 yılları arasında da ağrı şehrine bağlıydı. 1934 yılından 1993 yılına kadar yani şehir olana kadar geçen süre de ise Kars’a bağlı ilçe olarak kalmıştır.